Ετικέτες

, ,

ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΑΛΗ

Ομόφωνα εγκρίθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, η εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014 -2015.

Σύμφωνα με την απόφαση, προτείνεται προς τη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης Β’Αθήνας: α) η προαγωγή του πενταθέσιου 5ου Δημοτικού  Κηφισιάς σε οκταθέσιο, β) η προαγωγή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς από εξαθέσιο σε επταθέσιο και γ) η προαγωγή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς από εξαθέσιο σε επταθέσιο.

Όσον αφορά στις μεταστεγάσεις ο Δήμος Κηφισιάς και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προτείνουν:

1. Για το 2ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς η εξεύρεση χώρου για μεταστέγαση, διότι έχει τρία τμήματα και καταλαμβάνει χώρους του 4ου Δημοτικού, μεταξύ αυτών και τη μισή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και απαιτείται άμεσα η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

2. Για το σχολικό συγκρότημα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας, στο οποίο συστεγάζεται το εξαθέσιο 3ο Δημοτικό Σχολείο, προτείνεται να μεταστεγασθεί  σε δικό του κτίριο, το οποίο να κατασκευασθεί  σε οικόπεδο Ο.Τ. 275,  χαρακτηρισμένο για σχολείο. Σημειώνεται δε ότι το ως άνω σχολικό συγκρότημα  έχει κατασκευασθεί με τις προδιαγραφές ενός δωδεκαθέσιου σχολείου και προκειμένου να συστεγασθεί μέσα σε αυτό το εξαθέσιο 3ο Δημοτικό, έχουν θυσιασθεί όλοι οι χώροι του σχολείου που είναι αναγκαίοι για την παροχή άρτιας εκπαίδευσης και παιδείας, όπως η αίθουσα του χημείου, η αίθουσα των Η/Υ, η βιβλιοθήκη, προκειμένου να μετατραπούν σε αίθουσες. Επιπλέον, οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν γίνει αίθουσες και το τμήμα ένταξης και των δύο σχολείων στεγάζεται σε αποθήκη.

3. Ομοίως και για το 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας, το οποίο στεγάζεται στο 2ο Νηπιαγωγείο και συγκεκριμένα, σε ενδιάμεση αίθουσα, πλησίον των W.C. Πρέπει να μεταστεγαστεί σε δικό του κτίριο, το οποίο να ανεγερθεί στο ίδιο οικόπεδο με το 3ο Δημοτικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετηθεί όλη η νεόδμητη περιοχή του Μορτερού, όπου η αύξηση του πληθυσμού είναι ραγδαία. Αυτό διαπιστώνεται και από τη ζήτηση  που υπάρχει στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, που έχει ήδη αυξηθεί κατά 30%.

Δ. Άμεση επαναλειτουργία του 2ου Δημοτικού Εκάλης, το οποίο προτείνεται να στεγασθεί στο κτίριο του Ζαννείου Ιδρύματος (ΦΩΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ),  που λειτουργούσε το Γυμνάσιο Εκάλης. Απαιτείται άμεση χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, προκειμένου να ενοικιασθεί το κτίριο.

Ε. Δεν προτείνεται ουδεμία μεταβολή στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Advertisements