Ετικέτες

, , , ,

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης διάρκειας 30 ημερών για τη διαχείριση των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων που συμφωνήθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το Υπουργείο Υγείας.

Ήδη από τις 25/12/2013 και μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Υγείας, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Φυλή έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος στον οποίο οδηγούνται αποκλειστικά τα συσσωρευμένα απόβλητα των νοσοκομείων. Εκεί γίνεται έλεγχος και διαχωρισμός των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, που οδηγούνται για αποτέφρωση στη μονάδα του ΕΔΣΝΑ.

Για τη μεταφορά των συσσωρευμένων αποβλήτων των νοσοκομείων οι Δήμοι ζητούν βεβαίωση του νοσοκομείου για την ποιότητα των αποβλήτων. Τα απορριμματοφόρα θα πρέπει να συνοδεύουν δυο υπάλληλοι της επιτροπής διαχείρισης των νοσοκομείων μέχρι τον ειδικό χώρο απόθεσης στο ΧΥΤΑ και τον πρώτο έλεγχο.

Την εορταστική βδομάδα που πέρασε και εφαρμόστηκε η εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας, στον ειδικό χώρο του ΧΥΤΑ Φυλής οδηγήθηκαν 120.000 Kg τα οποία διαχωρίστηκαν. Στον αποτεφρωτήρα κατέληξαν 20.000 Kg  ήτοι ποσοστό 16,5%. Στο διάστημα αυτό έφεραν  απορρίμματα 15 Δημόσια Νοσοκομεία, 10 Ιδιωτικά Νοσοκομεία και 4 Στρατιωτικά Νοσοκομεία. 

Επισημαίνεται ότι κατά τη μεταβατική περίοδο του ενός μηνός, στην οποία ο ΕΔΣΝΑ θα σηκώσει δυσανάλογα μεγάλο βάρος, τα νοσοκομεία της Αττικής θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα επικίνδυνα απόβλητα.

από το voreini.gr

Advertisements