Ετικέτες

, ,

euro

Την τελευταία ημέρα του προηγούμενου έτους υπεγράφη η Απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκταμίευση πιστώσεων στους δήμους για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (ΣΑΤΑ). Πρόκειται για ποσό ύψους 21.220.000 ευρώ ευρώ που δόθηκε  από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» και το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Advertisements