Ετικέτες

, , , , , ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ο Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ως  δικαιούχος  εκτέλεσης  της  Πράξης «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ  ‐  Κοινωνικές  δομές  αντιμετώπισης  της  φτώχειας  στο  Δήμο Κηφισιάς» (MIS 431016) που συγχρηματοδοτείται  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  του ΕΣΠΑ 2007 ‐ 2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  προβαίνει  στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  πλήρους απασχόλησης  ορισμένου  χρόνου 20   μηνών για  απασχόληση  στη  δομή  άμεσης αντιμετώπισης  της  φτώχειας «Κοινωνικό  Φαρμακείο».   Καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  υποψήφιους  να  υποβάλουν  αίτηση  για τις  εξής ειδικότητες:

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το link

http://www.kifissia.gr/PortletAnnouncements/userfiles/file/farmak.pdf