Ετικέτες

,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στίς 23-01-2014 και ώρα 09:00,  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 515/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά  στην ανάδειξη αναδόχου για το πρόγραμμα δράσης του Δήμου συλλογής και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαιών (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών (που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 353/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 514/2013 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά  στην ανάδειξη αναδόχου για το πρόγραμμα του Δήμου «ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ» (που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 354/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού  Επιτροπής για την σύσταση επιτροπών έτους 2014, απ’ ευθείας ανάθεσης, διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών καθώς και παραλαβής υλικών προμηθειών (άρθρα 46 & 28 της υπ’ αρ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – ΦΕΚ Β’ 185/1993 – που αφορά στον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ»).

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού  Επιτροπής για την σύσταση επιτροπών  απ’ ευθείας ανάθεσης, διενέργειας – διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών δημοσιών διεθνών ή τακτικών ή προχείρων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών – εργασιών, που θα εκτελεσθούν σύμφωνα  με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 11/Α’/15-01-1980).

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος Ν. 103/75 στην τέως υπάλληλο του Δήμου Ρούσσου Ποθητή, που συνταξιοδοτήθηκε.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για «Οριστικοποίηση καταλόγου και κανονισμού του εντευκτηρίου Εκάλης (υπερτοπικές εκδηλώσεις)».

Εξέταση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου «Επισκευή και συντήρηση Νηπιαγωγείου Εκάλης».

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας του έργου «42η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».

 

Advertisements