Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Γιάννης-Σγουρός-Σούλα-Παπουτσίδη-Νίκος-Χιωτάκης

Για το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της περιόδου 2014-2020 και το ρόλο των ΟΤΑ σε αυτό μιλάει στη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr o αρμόδιος Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Γιοχάνες Χαν. Ο κ. Χαν τονίζει ότι η δημιουργία ενός προγράμματος για τις 13 Περιφέρειες αποτελεί μια πολύ καλή εξέλιξη, προσθέτοντας ωστόσο ότι «οι Περιφέρειες και οι Δήμοι πρέπει δουλέψουν μαζί αλλιώς θα αποτύχουν». Παράλληλα επισημαίνει ότι οι δυνατότητες των περιφερειών είναι τεράστιες, προσθέτοντας ότι «αποτελούν την ψυχή της Ελλάδας και αυτό πρέπει να το ενεργοποιήσουμε». Σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρει ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί χρήματα για τη δανειοδότησή τους αλλά τελικά δεν φτάνουν σε αυτές όσα χρειάζονται. Γι’ αυτό και, όπως λέει, «αν χρειαστεί θα αναδιαμορφώσουμε το σχέδιο παρέχοντας αντί για δάνεια επιδοτήσεις».

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. κ. Γιοχάνες Χαν στην aftodioikisi.gr  είναι το εξής: 

Κύριε Επίτροπε, με ποιον τρόπο η πολιτική συνοχής θα βοηθήσει τις ελληνικές Περιφέρειες;

Η πολιτική συνοχής είναι ήδη και θα αποτελέσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον ένα από τα βασικά εργαλεία για την ανάκαμψη των ελληνικών Περιφερειών και της χώρας γενικότερα. Είναι το βασικό μέσο για το μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική οικονομία με εμπορεύσιμα προϊόντα μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε τομείς κλειδιά, με ολοκληρωμένες υποδομές που θα προσελκύσουν παραγωγικές επενδύσεις και υα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Σημαντική θέση στην πολιτική αυτή κατέχει η καινοτομία αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 13 Περιφερειών.

Έχετε πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων στις ελληνικές Περιφέρειες. Ποιος ήταν ο στόχος αυτών των επισκέψεων; Ποια ήταν τα συμπεράσματα που βγάλατε;

Η Αττική είναι η 8η Περιφέρεια που επισκέπτομαι. Οι δυνατότητες των Περιφερειών είναι τεράστιες. Αποτελούν την ψυχή της Ελλάδας και αυτό πρέπει να το ενεργοποιήσουμε. Η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει σε αυτό. Η πολιτική για τις Περιφέρειες δεν περιορίζεται στην επιχορήγηση αλλά αφορά και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται μια στρατηγική. Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί μπλοκάρεται από τις δομικές αδυναμίες. Ένα από τα νέα στοιχεία της πολιτικής μας είναι κάθε Περιφέρεια να αποκτήσει τη δική της εξειδίκευση. Να αναγνωρίσει τα δικά της δυνατά και ανταγωνιστικά σημεία. Αυτός είναι και ο στόχος των επισκέψεων σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Να συζητήσουμε με τις τοπικές Αρχές, τους φορείς και τους πολίτες και να τους καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε δίπλα τους σε αυτή τη νέα πορεία που πρέπει να χαράξουν. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί σε αυτές τις επισκέψεις μου επιβεβαίωσα ότι υπάρχει βούληση και διάθεση απ” όλους να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Ποιες είναι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες, με δεδομένο ότι στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της περιόδου 2014-2020 θα πάρουν το 35% των κονδυλίων και η κάθε μία από αυτές θα έχει το δικό της επιχειρησιακό πρόγραμμα;

Αυτή είναι μια πολύ καλή εξέλιξη που αφορά ένα πρόγραμμα για τις 13 Περιφέρειες και 4 εθνικά τομεακά προγράμματα. Οι Περιφέρειες έχουν καλή προηγούμενη εμπειρία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων. Γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες και τα δυνατά τους σημεία και η ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι η χάραξη στρατηγικής. Να αναγνωριστούν οι τομείς – κλειδιά στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις. Οι Περιφέρειες πρέπει να απομακρυνθούν από επενδύσεις που αφορούν μόνο τις υποδομές και να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα κα με άλλους τρόπους. Αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια, τη χρηστή οικονομική διαχείριση καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Θεωρείτε ότι στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) πρέπει να υπάρξει και ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον α΄ βαθμό της Αυτοδιοίκησης, τους Δήμους;

Έχουμε 13 επιχειρησιακά προγράμματα για τις Περιφέρειες, τα οποία όμως δεν μπορούν να κατατμηθούν περισσότερο. Ωστόσο, σημαντικά οφέλη μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία των Δήμων με τις Περιφέρειες. Έχουμε τα εργαλεία να γίνουν επενδύσεις στους Δήμους (Integrated Territorial Investments). Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ολοκληρωμένες και βιώσιμες αστικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης η αστική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τη μεταφορά κονδυλίων αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι πρέπει να δουλέψουν μαζί αλλιώς θα αποτύχουν.

Στο ΣΕΣ δίνεται μεγάλη έμφαση  στον τομέα: Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με 3,8 δισ. ευρώ και το 25% του συνόλου της χρηματοδότησης.  Μπορεί να αποτελέσει αυτό τον κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της;

Απολύτως. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά  της ελληνικής οικονομίας και μπορούν να προσφέρουν θέσεις εργασίας. Η ανεργία είναι η τραγικότερη επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Έχουμε ήδη δρομολογήσει χρήματα για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δυστυχώς, τελικά δεν φτάνουν σε αυτές όσα χρειάζονται. Η αρμόδια ομάδα εργασίας θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι τράπεζες πρέπει να χορηγούν δάνεια. Αν χρειαστεί θα αναδιαμορφώσουμε το σχέδιο παρέχοντας αντί για δάνεια επιδοτήσεις.

Η τελευταία επίσκεψη σας  είχε  ως επίκεντρο τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας την Αττική. Ποια είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που προχώρησαν και σε ποια πρέπει να επικεντρωθεί η Περιφέρεια Αττικής κατά τη νέα προγραμματική περίοδο;

Οι προτεραιότητες και οι συγκεκριμένες δράσεις για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο του Συμφώνου από τις αρμόδιες αρχές στο ενδεδειγμένο επίπεδο (τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό) ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες διαδικασίες. Για την προσέλκυση επενδύσεων και την πραγματοποίηση παραγωγικών δράσεων η Περιφέρεια της Αττικής θα πρέπει να ολοκληρώσει τα μεγάλα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης απορριμμάτων, όσο είναι δυνατό, μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας προγραμματικής περιόδου. Η Περιφέρεια της Αττικής είναι ο κύριος πυλώνας έρευνας, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας με πολύ δυνατά διαθέσιμα, όπως ο τουρισμός. Ως εκ τούτου η Περιφέρεια πρέπει να καταρτίσει μια Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης με συγκεκριμένες προτεραιότητες αξιοποιώντας τα συγκριτικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Advertisements