Ετικέτες

, , , ,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στίς 04-02-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

Επικύρωση πρακτικών : 30-7-2013 (έκτακτη), 30-7-2013 (τακτική), 2-8-2013 (έκτακτη), 10-12-2013 (έκτακτη), 10-12-2013 (τακτική), 17-12-2013 (έκτατη), 17-12-2013 (τακτική) , 23-12-2013 (έκτακτη ) & 30/12-2013 (έκτακτη).

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 που αφορά  «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», σύμφωνα με την υπ‘ αρ. 653/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Έγκριση  δαπανών και ψήφιση – διάθεση πιστώσεων.

Έγκριση δαπανών και ψήφιση – διάθεση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7424.04 που αφορά «Αποζημίωση επικειμένων».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7424.01  που αφορά «Αποζημιώσεις  σε θιγόμενους από ρυμοτομία», στην περιοχή «ΒΙΠΑ».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7424.01  που αφορά «Αποζημιώσεις  σε θιγόμενους από ρυμοτομία», στην περιοχή «ΑΔΑΜΕΣ –  ΓΡΑΜΜΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7424.01  που αφορά «Αποζημιώσεις  σε θιγόμενους από ρυμοτομία», στην περιοχή «ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.04 που αφορά « Αποζημίωση από πτώση σε λακκούβες».

Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου «ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Έγκριση μελέτης έργου «Συντήρηση & Επισκευή Οδοστρώματος Οδών Πρόσβασης στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ¨Άγιοι Ανάργυροι από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας».

Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Οδοστρωμάτων στο Δήμο Κηφισιάς».

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής και των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρ. 2.4 της διακήρυξης.

Υποβολή της από 12/8/2013 Βεβαίωσης υπαιτιότητας του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου  Κηφισιάς, κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με  τη κάλυψη της  ζημιάς, που υπέστη την 19η Φεβρουαρίου 2013 το Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΜ 8271 της εταιρίας με την επωνυμία «Καραβάν Σεράι Εκθεσιακή Αναπτυξιακή» με οδηγό την κα Παπαγεωργοπούλου Θεανώ, από πτώση σε λακκούβα επί της οδού Ρόδων στην Εκάλη,  δαπάνης συνολικού ποσού τριακοσίων είκοσι ευρώ (320  €).

Υποβολή της από 12/8/2013 Βεβαίωσης υπαιτιότητας του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου Κηφισιάς,  κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με  τη κάλυψη της  ζημιάς, που υπέστη την 26η Απριλίου 2013 η μοτοσικλέτα με αριθμό κυκλοφορίας ΧΧΡ-461, ιδιοκτησίας κ. Σχισμένου Χρήστου, από πρόσκρουση σε «σαμαράκι», επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 47 στην Κηφισιά,  δαπάνης συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα ευρώ και  δεκαοκτώ λεπτών (180,18 €).

Υποβολή της από 12/8/2013 Βεβαίωσης υπαιτιότητας του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου Κηφισιάς,  κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με  τη κάλυψη της  ζημιάς, που υπέστη την 12η Μαρτίου 2013 το ΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΜ 8299, ιδιοκτησίας κας Σιάτα Πετρούλας, από πτώση σε λακκούβα, επί της οδού Καλυφτάκη στην Κηφισιά,  δαπάνης συνολικού ποσού πεντακοσίων πενήντα ευρώ  και εβδομήντα λεπτών (550,70 €).

Advertisements