Ετικέτες

, ,

ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ Η ΓΚΡΙ

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Καλογερόπουλος στις 03/01/2014, και κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία καταδικάσθηκαν 22 δημοτικοί σύμβουλοι (18 από την παράταξη του νυν δημάρχου και 4 αντιπολιτευόμενοι) για κατ’ εξακολούθηση παράβαση καθήκοντος λόγω των πράξεών τους περί την υπ’ αριθμό 359/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επέβαλε στους καταδικασθέντες την ποινή των 15 ημερών αργίας και γνωστοποίησε την επιβληθείσα από αυτόν ποινή σε καθένα από τους τιμωρηθέντες με έγγραφό του που παρελήφθη στις 27/01/2014 από τον καθένα ξεχωριστά.

Θα έπρεπε, λοιπόν, ο καθείς δημοτικός σύμβουλος τεθείς σε αργία λόγω της πρότερης τελεσίδικης καταδίκης του να αναπληρωθεί άμεσα από επιλαχόντα σε ψήφους και ν’ απέχει των καθηκόντων του όσο διαρκεί η επιβληθείσα ποινή της αργίας.

Αντί αυτού, όμως, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου – που είναι μεταξύ των 22 καταδικασθέντων και τελούντων σε ποινή αργίας – συγκαλεί για τις 5/2/1014 δημοτικό συμβούλιο.

Αν στο εν λόγω επικείμενο δημοτικό συμβούλιο, δεν γίνουν τ’ ανωτέρω, αλλά παραστούν οι τεθέντες σε αργία και λάβουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση στα πλαίσια της λειτουργίας του, η εν λόγω απόφαση θα πάσχει ακυρότητας με δυνατότητα προσφυγής για την ακύρωσή της οποιουδήποτε δημότη ή αιρετού.

Συνεπώς, οποιοσδήποτε μη καταδικασθείς δημοτικός σύμβουλος θα πρέπει ν’ απέχει από δημοτικό συμβούλιο, εφόσον αυτό έχει Agenda άλλη από την εφαρμογή της ποινής της αργίας δια της αναπλήρωσης των τεθέντων σ’ αυτή, διότι λόγω της συμμετοχής του σ’ αυτό των τεθέντων σε αργία δημοτικών συμβούλων θα παράξει απόφαση που πάσχει ακυρότητας.

Πέραν τούτου, αναφέρεται δημοσιογραφικά ότι οι τεθέντες σε αργία δημοτικοί σύμβουλοι σκοπεύουν να προσφύγουν στο ΣτΕ για να ακυρώσουν την επιβληθείσα ποινή σ’ αυτούς από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Έχουν, βέβαια, το δικαίωμα να το πράξουν ιδίοις εξόδοις, δηλαδή πληρώνοντας τα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή του δικηγόρου τους από δικά τους χρήματα. Όχι από χρήματα των δημοτών.

Αν στο επικείμενο δημοτικό συμβούλιο ή σ’ οποιοδήποτε άλλο ληφθεί απόφαση για κάλυψη της δικαστικής δαπάνης και δικηγορικού κόστους των προσφευγόντων στο ΣτΕ δημοτικών συμβούλων από το δήμο Κηφισιάς, τότε θα συντρέχει περίπτωση τέλεσης του αδικήματος της απιστίας με αυτουργό τον υπεύθυνο για την εκταμίευση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών από χρήματα του δήμου Κηφισιάς και ηθικούς αυτουργούς τόσο αυτούς που καταδικάσθηκαν και τέθηκαν σε αργία και δέχθηκαν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση της προσφυγής τους στο ΣτΕ όσο και αυτούς που συμμετείχαν σε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την κάλυψη της ως άνω δαπάνης από χρήματα των δημοτών.

 

– See more at: http://www.kifisiapress.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1424:%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%82,-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%87%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7,-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85&catid=121&Itemid=785#sthash.VjQaOnal.dpuf