Ετικέτες

, , ,

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πιο νωρίς καλούνται φέτος από το Υπουργείο Εσωτερικών οι δήμοι όλης της χώρας να καταθέσουν τον προγραμματισμό τους για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού μέσα στο 2014. Ο λόγος είναι η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών το Μάιο κάτι που σημαίνει πως για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων (δηλαδή για παραπάνω από 5 μήνες) αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες.

Για αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραμμίζει την ανάγκη οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου. 

Κατά τα άλλα προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας θα είναι μειωμένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση με το 2013.

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

Οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος, για το προσωπικό ορισμένου χρόνου το αργότερο έως 10-2-14 στο Υπουργείο Εσωτερικών και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 17-2-14 στο ΑΣΕΠ,

Και καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά ήδη τα περισσότερα Δημοτικά Συμβούλια των βορείων προαστίων πήραν τις προηγούμενες ημέρες σχετικές αποφάσεις ακόμα και σε έκτακτες συνεδριάσεις τους.

από το xtypos.gr

Advertisements