Ετικέτες

, , ,

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Οι 526 σχολικοί φύλακες που τοποθετούνται στα δημόσια νοσοκομεία καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στις Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των δήμων στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση μέχρι και την 21η Φεβρουαρίου 2014:
α) Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση σε έντυπο κατηγορίας ΔΕ στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταφερθούν, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και
β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία δικαιολογητικά τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Για τη μοριοδότηση κοινωνικά ευαίσθητων κατηγοριών, η μοριοδότηση των ιδιοτήτων λειτουργεί αθροιστικά. Συνεπώς, υπάλληλος ο οποίος είναι μονογονέας, με ποσοστό αναπηρίας 55% και έχει τρία τέκνα που είναι άνεργα, μοριοδοτείται ως εξής:


– 15 μόρια (ως μονογονέας)
– +15 μόρια (ως τρίτεκνος)
– + 5 μόρια (λόγω αναπηρίας)
– +15 μόρια (λόγω τριών άνεργων τέκνων)
Σύνολο μορίων: 50
Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά πρόσθετα κριτήρια για τους υπαλλήλους με τρία και πλέον τέκνα, τους υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% έως 66%, υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο, τέκνο που σπουδάζει, τέκνο που είναι άνεργο ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Advertisements