Ετικέτες

,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στίς 25-02-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεση  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.04 που αφορά  «Αποζημίωση από πτώση σε λακκούβες».

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ».

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ & ΥΑΚΙΝΘΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ».

Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2011 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» καθώς και την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 150.000,00 € σε βάρος του  Κ.Α 25.7335.01.

Εξέταση  ενστάσεων, έγκριση πρακτικών και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» .

Υποβολή εισήγησης κ. Λ. Λώρα περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων, κατά της υπ’ αριθ. 454/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –  Διαδικασία Εργατικών Διαφορών που μετατρέπει τις συμβάσεις, των εργαζόμενων στο Δήμο Κηφισιάς Ράπτη Σπυριδούλας & Μαρίας Καλογράνη – Μενιδιάτη, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Υποβολή εισήγησης κ. Λ. Λώρα περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων, κατά της υπ’ αριθ. 3253/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –  Διαδικασία Εργατικών Διαφορών που μετατρέπει τις συμβάσεις, της εργαζόμενης στο Δήμο Κηφισιάς Αγαπίου Μαρίας, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Άσκηση  ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 2287/2013 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Υπόθεση Δούκα, Σκεμπέ, Ελευθεράκη (υπαλλήλων πρώην Δήμου Εκάλης) .

Advertisements