Ετικέτες

,

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής Αγοράς Εργασίας των Δήμων Αχαρνών – Διονύσου – Κηφισιάς – Μεταμόρφωσης» οι ενδιαφερόμενοι/ες που είναι κάτοικοι των των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς ή Μεταμόρφωσης και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις μπορούν να υποστηριχθούν μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που περιλαμβάνουν:

 Δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις της περιοχής
 Κατάρτιση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Συμβουλευτική υποστήριξη
 Επιχειρηματική συμβουλευτική υποστήριξη των νέο-ιδρυθέντων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Νέων Επιστημόνων

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 58 ανέργους όλων των κατηγοριών και η επέκταση δραστηριοτήτων 20 νέων επιστημόνων.

Ειδικότερα:
1. η δημιουργία οκτώ (8) νέων θέσεων απασχόλησης για άνεργους της περιοχής παρέμβασης.
2. η δημιουργία δέκα (10) θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (νέοι/ες έως 25 ετών) για άνεργους της περιοχής παρέμβασης.
3. η ίδρυση έξι (6) κοινωνικών επιχειρήσεων από άνεργους της περιοχής παρέμβασης στα θεματικά αντικείμενα:
α) των υπηρεσιών φροντίδας ευπαθών ομάδων,
β) της επεξεργασίας υπολειμμάτων φυτικής προέλευσης από άνεργους της περιοχής παρέμβασης.
4. η επέκταση των δραστηριοτήτων είκοσι (20) ήδη υπαρχουσών ατομικών επιχειρήσεων/επιτηδευματιών Νέων Επιστημόνων της περιοχής παρέμβασης.

Περιοχή παρέμβασης: Δήμοι Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης

Προϋποθέσεις:

Α. ΆΝΕΡΓΟΙ, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

Β. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αιτήσεις συμμετοχής από 17/2/2014 έως 10/3/2014, ώρες: 09:00-14:00, σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις:

ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29, (Κα Μαγγίνα, κα Μπλέτσα)
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 31, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 21, (Κα Καραμιχάλη)

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση.

Advertisements