Ετικέτες

88888888888

Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν αρκετά πλαστά 50€ κι αν κάποιος δεν είναι «εκπαιδευμένος» είναι πιθανόν να μην τα αντιληφθεί. Ακόμα και επαγγελματίες με καταστήματα δυσκολεύονται πολλές φορές να τα ξεχωρίσουν.

Δείτε μερικά απλά κόλπα για να τα αντιληφθείτε… εγκαίρως.