Ετικέτες

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Θέματα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς στις 4 Μαρτίου.

Έγκριση δαπάνης , ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.03 με τίτλο « Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά» που έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 4.600,00€ για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7424.04 που αφορά  «Αποζημίωση επικειμένων».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 που αφορά  «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.04 που αφορά  «Αποζημίωση από πτώση σε λακκούβες» στη δικαιούχο Σκούρτη Ασημίνα.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.04 που αφορά  «Αποζημίωση από πτώση σε λακκούβες» στο δικαιούχο Ιωακειμίδη Στέφανο.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα Νοέμβριο 2013.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων των ΝΠΔΔ για τον μήνα Νοέμβριο 2013.

Υποβολή της από 12/8/2013 Βεβαίωσης υπαιτιότητος του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου  κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με  τη κάλυψη της  ζημιάς που υπέστη την 27η Δεκεμβρίου 2012, το Ι.Χ.Ε. με αριθ. κυκλοφορίας ΚΟΖ 8485  ιδιοκτησίας κ. Ραμαντάν Μπακή, από πτώση σε λακκούβα επί της οδού Αλικαρνασσού 22 στη Νέα Ερυθραία,  δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων εκατόν τριάντα επτά ευρώ & δεκατριών λεπτών (1.137,13 €).

Advertisements