Ετικέτες

,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς την 6-3-2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19.00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 102/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για την έγκριση μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς, πέριξ των οδών Ελ. Βενιζέλου – Χ. Τρικούπη – Κοκκιναρά – Ηροδότου – Πόντου – Παπαφλέσσα» – Αξιολόγηση εφαρμογής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων / Τελική πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης».