Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , ,

FIND JOB

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Κηφισός Βόρειας Αττικής” στα πλαίσια της υλοποίησης τοπικού σχεδίου για την Απασχόληση  στους Δήμους Αχαρνών – Διονύσου – Κηφισιάς – Μεταμόρφωσης προσκαλεί  τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:
Α. Άνεργοι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
Β. Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα  πρόσκληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.
Κύριος στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 58 ανέργους όλων των κατηγοριών και η επέκταση δραστηριοτήτων 20 νέων επιστημόνων.

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν,  αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται έως και τις 10 Μαρτίου, ώρες: 09:00-14:00 στα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω.

Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, καθώς και το έντυπο της Αίτησης, στους παρακάτω φορείς:

1. ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΗΛ. 2102406732

2. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29, ΤΗΛ. 2132030600 (Κα Μαγγίνα, κα Μπλέτσα)

3. ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 31, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΤΗΛ. 2108001886

4. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 21, ΤΗΛ. 2102845008 (Κα Καραμιχάλη)

Και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΗΦΙΣΟΣ Β. ΑΤΤΙΚΗΣ»:
http://www.nestor.com.gr, http://www.efxini.gr, http://www.acharnes.gr, http://www.dionysos.gr, http://www.kifissia.gr, http://www.metamorfossi.gr.

Advertisements