Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , , , , ,

symv1

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Γ. Χιωτάκης, υπέγραψε την Τρίτη 4 Μαρτίου,  με την ανάδοχο εταιρία «Χωροτεχνικη Α.Τ.Ε. – Ολύμπιος Εμπορική Α.Ε.Ε.»  τη σύμβαση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ύψους 1.114.175,82 € το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Το έργο περιλαμβάνει 25 σημεία παρακολούθησης της πίεσης, της στάθμης, της παροχής αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού προς τους πολίτες. Ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο οι δεξαμενές, οι γεωτρήσεις και τα προωθητικά αντλιοστάσια του εξωτερικού υδραγωγείου ενώ ταυτόχρονα γίνονται παρεμβάσεις εντός του πολεοδομικού ιστού για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της επάρκειας, της πίεσης, της παροχής αλλά και της ποιότητας σε ολόκληρη την υδροδοτούμενη περιοχή.

Να σημειώσουμε εδώ ότι με την Καλλικρατική συνένωση των Δήμων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας, παρελήφθη από τον Καλλικρατικό πλέον Δήμο Κηφισιάς ένα τεράστιο χρέος προς την ΕΥΔΑΠ που κληροδότησε ο πρώην Δήμος Νέας Ερυθραίας με αποτέλεσμα ο Δήμος Κηφισιάς να καταβάλλει κάθε μήνα ένα πολύ μεγάλο ποσόν για την σταδιακή αποπληρωμή του χρέους. Πολλοί μάλιστα λένε ότι δεν είναι το μόνο χρέος που κληροδότησε στους πολίτες η διοίκηση του Δήμου Νέας Ερυθραίας από την εποχή της Δημάρχου Νέας Ερυθραίας Βασιλικής Ταμβάκη, εκλεκτής και χρισματο-λήπτριας του ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια.

Με την υλοποίηση του έργου αυτού, που θα διαρκέσει περίπου 15 μήνες, θα βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του δικτύου, θα ελαχιστοποιηθούν οι θραύσεις των αγωγών μέσω της εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης που εφαρμόζεται ενώ θα μειωθούν δραστικά οι απώλειες νερού με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής και διανομής του.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης ολόκληρης της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος μέσω του δικτύου επικοινωνιών που θα εγκατασταθεί και θα προσδώσει άριστη λειτουργική δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτή.

«Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο υποδομής, που αναβαθμίζει την ποιότητα και την επάρκεια νερού, συμβάλει καταλυτικά στην εξοικονόμηση του νερού καθώς αντιμετωπίζει και τα προβλήματα διαρροών που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

Με την εγκατάσταση του, αναβαθμίζεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης  στη Νέα Ερυθραία, μέσα από ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον αφού παρέχει την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, διασφαλίζειι ο απαιτούμενο έλεγχο ποιότητας, μειώνει δραστικά τα λειτουργικά έξοδα και εξυπηρετεί τους καταναλωτές άµεσα και αποτελεσµατικά», δήλωσε ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Γ. Χιωτάκης.